plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

UAS testar enzynmrening av sitt avloppsvatten

I Uppsala är man framåt när det gäller läkemedelsrester i avloppsvatten.

Förra året började man testa ozon för att rena avlopssvatten från antibiotika och resistenta bakterier.

Nu ska man testa enzymer för att rena avlopsvatten från läkemedelsrester.