plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Miljöinformation i Fass

Redan 1997 framhöll LfM i rapporten "Läkemedel och miljö - vad vet vi idag?" att miljöinformation bör vara en av rubrikerna under varje läkemedel i Fass.

Detta krav har upprepats från många håll. Till sist beslutade LIF (Läkemedelsindustriföreningen) att delta i arbetet med att ta fram en miljöklassificering av läkemedel, tillsammans med Läkemedelsverket, Apoteket AB, Sveriges kommuner och landsting samt Stockholms läns landsting. Varje år tillkommer miljöinformation på Fass.se för allt fler läkemedel.