Läkemedel är kemiska produkter som är framställda för att vara biologiskt aktiva och dessutom svårnedbrytbara för att klara miljön i magsäcken. Detta innebär att de har större förmåga än många andra kemikalier att påverka levande organismer i naturen.


Vi vet idag att läkemedel i avloppsvatten bl.a. kan påverka könsutvecklingen hos fiskar. Resistens mot antibiotika kan överföras mellan olika bakterier utanför kroppen. Vi vet inte vilka effekter detta kan ha sekundärt på människan. Att minska rester av läkemedel och läkemedelsförpackningar i miljön är därför viktigt också för kommande generationers hälsa.

Som läkare har vi flera möjligheter att minska läkemedels miljöeffekter:

  • Pröva livsstilsförändringar före läkemedelsordination.
  • Endast förskriva läkemedel som man är säker på att patienten kommer att ta in.
  • Vara restriktiv med förskrivning om man inte är säker på nyttan för den enskilde patienten.
  • Förskriva provförpackningar i högre grad.
  • Ompröva ordinationer regelbundet.
  • Undvika förskriva långlivade läkemedel om möjlighet finns.
  • I Stockholms läns landsting: följa "Kloka Listan" där hänsyn tagits även till substansernas miljöeffekter.
  • Undvika förskriva läkemedel där endast en liten del av den aktiva substansen används, t.ex. plåster.
  • Fråga varje läkemedelskonsulent om preparatets påverkan på miljön - i första hand nedbrytningshastigheten, men också under vilka förhållanden den aktiva substansen tillverkats.
  • Påminna patienter och anhöriga att överblivna läkemedel (även flytande) ska lämnas in på apoteket.
Dela på:
Template by JoomlaShine