plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Tamiflu bryts inte ner i reningsverk

En ny svensk studie visar att Tamilfu inte bryts ned i reningsverk. Den aktiva substansen finns i stället kvar i vattendrag där fåglar med influensavirus lever.

Risken för resistensutveckling är därmed överhängande. 
Läs artikel i Läkemedelsvärlden 3.10.2007
Läs artikel i Läkartidningen 6/2008
Läs artikeln på engelska