plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Läkemedelsrester i vår fisk

Man har nu för första gången upptäckt vissa läkemedel i fisk från Stockholms vatten. Rester av det antidepressiva läkemedlet citalopram samt det smärtstillande propoxyfen har hittats i lever från abborre fångad i Riddarfjärden.
Läs mer

Läkemedel är fettlösliga och koncentreras därför 100-200 gånger mer i fiskens lever än vad det gör i vattnet. Enligt landstingets miljödirektör Åke Wennmalm sitter lösningen på problemet i utvecklingen av läkemedel som ej är fettlösliga och lättare att bryta ned samt genom effektivisering av reningsverken. (Ur Miljöbrevet från LSF, SLL 15.11.2007)