plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Läkemedelsrester misstänks ge nedsatt fertilitet

Antiandrogena substanser i avloppsvatten kan vara en bidragande orsak till infertilitet hos män enligt en brittisk studie. De kan komma från olika läkemedel och bekämpningsmedel.
Läs i Läkemedelsvärlden 22.1.2009
Läs pressreleasen 19.1.2009
Läs artikeln i Environmental Health Perspectives 7.1.2009