plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Svenska företag köper substanser från förorenande industri i Indien

En svensk studie visar att 123 produkter som säljs på svenska marknaden tillverkas i Indien. Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppgift att under 2009 se över vad Sverige kan göra för att driva frågan internationellt.  Frågan har fått stor uppmärksamhet i Indien. Premiärministern har gått ut och begärt nya mätningar av vattnet. 
Läs i Läkemedelsvärlden 5.2.2009