plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Gratis antibiotika på amerikanska varuhus

Enligt en artikel i Läkemedelsvärlden.se 10.2.2009 delar varuhuskedjor i USA ut gratis antibiotikakurer till sina kunder. Vanliga är tetracyclin, ciprofloxacin, erytromycin och fenoximetylpenicillin, dvs flera långlivade svårnedbrytbara preparat som borde användas bara i speciellt utvalda fall.
Läs mer!