plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Läkemedelsrester i Katrineholm

I Katrineholm ligger halterna av läkemedelsrester från antiinflammatoriska läkemedel i avloppsvatten nära de nivåer som påverkar organismer i miljön.
Läs i Läkemedelsvärlden 27.3.2009