plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Lite mindre läkemedelsrester i Stockholms vatten

Av 35 miljöstörande läkemedel har man i Stockholm minskade utsläpp av tre substanser jämfört med 2005.
Läs i Läkemedelsvärlden 17.4.2009