plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Resistenta bakterier överlever i reningsverk

Multiresistenta stafylokocker (MRSA) kan överleva i reningsverk som utgör en reservoar för dem. De finns dock inte i det renade vattnet.
DN 19.4.2009