plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Läkemedel, hälsa och miljö 2004 och 2005

 

 LfM ordnade två heldagsseminarier med nästan samma innehåll 10.9.2004 och 16.9.2005.

Här är programmet från 2005 med några av presentationerna. Öppna filerna som "skrivskyddade".

En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. De 4 systemvillkoren. Ingrid Eckerman, LfM.
Presentationen

Kan läkemedel förebygga ohälsa? Lars Nilsson, Nepi.
Presentationen

Läkemedel i miljön. Bo Gunnarsson, Apoteket AB.
Presentationen

Miljöarbete inom läkemedelsindustrin Åsa Bergström, miljöchef Recip, AB

Miljöarbete på ett sjukhus Monika Torines, Miljösamordnare, Södersjukhuset

Sjukvårdens hantering av läkemedels miljöeffekter
Åke Wennmalm, miljödirektör, SLL

Alternativ till läkemedelsbehandling.
Ingrid Eckerman, LfM.
Presentationen