Under 2008 har två seminarier arrangerats av Miljöpartiets riksdagsgrupp. Båda var mycket välbesökta. Många riksdagspartier var representerade liksom en rad myndigheter och organisationer.
Läs mer på Miljöpartiets respektive Pfizers hemsidor.

Presentationer 16.4.2008

Vad vet vi idag om läkemedel i miljön?
Ingrid Eckerman, Läkare för Miljön
Presentationen

Rening av avloppsvatten – möjligheter och hinder
Bernt Björlenius, Stockholm vatten
Presentationen

Miljöklassificering av läkemedel. Vilka möjligheter ger det?
Åke Wennmalm, miljödirektör, Stockholms läns landsting
Presentationen

Vad gör läkemedelsindustrin – nationellt och internationellt?
Bengt Mattsson, Läkemedelsindustriföreningens (LIF) miljökommitté
Presentationen

Läkemedel och kemikalielagstiftningen, på nationell och EU-nivå
Åke Wennmalm
Presentationen

Vilka faktorer påverkar förskrivningen av läkemedel?
Ingrid Eckerman
Presentationen

 

Dela på:
Template by JoomlaShine