plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Livsstil, hälsa och miljö

Livsstil och grön rehabilitering ersätter läkemedel i Skåne

En fråga som undertecknad drivit länge är att bästa sättet att minska läkemedelsförekomst i miljön är att använda mindre läkemedel. Ett sätt är att bättre utnyttja de icke-farmakologiska metoder vi har tillgång till, som ersättning för eller komplettering till läkemedelsbehandling. Idag har vi allt fler evidensbaserade icke-farmakologiska metoder att ta till.

Det är speciellt roligt att man i Skåne nappat på denna idé som en del i miljöarbetet. För ett år sedan hade man ett inspirationsseminarium om läkemedel, hälsa och miljö, där även alternativa eller kompletterande metoder användes.

Programmet

Referat

Främja hälsa - en nyckel till hållbar utveckling

 

Vår tidigare ordförande Johan Hallberg, distriktsläkare i Dalarna, arbetade med att föra samman livsstil och hållbar utveckling. Han har fortsatt med detta arbete och på ett synnerligen förtjänstfullt sätt lyckat koppla samman "sju landmärken" med både folkhälsomålen och miljömålen. Att rapporterna finns under "hälsofrämjande primärvård" hos Hälsofrämjande sjukhus (HFS) är ett framsteg, eftersom miljöfrågorna helt saknas där.

Läs mer

Fetmastrategier bra för miljön

Professor Garry Egger från Australien, som enligt Läkartidningen är en originell och kreativ forskare som tänker "outside the box", har framfört en rad förslag för att minska fetman. Dit hör sådant som skulle påverka miljön på ett bra sätt: beskattning av skräpmat, ransonerings­kort för koldioxid, sänkt moms på cyklar och bättre cykelvägar. Dessutom vill han komma bort från tillväxttänkandet. 

Läs artikeln i Läkartidningen 

Livsstilsförändring i stället för piller

Vår livsstil är avgörande för jordens överlevnad. Vårt sätt att leva slukar enorma resurser. Samtidigt är denna livsstil ofta inte hälsofrämjande. Om vi lade om vår livsstil skulle vi samtidigt förbruka mindre resurser och leva hälsosammare. Som läkare har vi en ypperlig möjlighet att tala med våra patienter om detta.

Läs mer