Vår livsstil är avgörande för jordens överlevnad. Vårt sätt att leva slukar enorma resurser. Samtidigt är denna livsstil ofta inte hälsofrämjande. Om vi lade om vår livsstil skulle vi samtidigt förbruka mindre resurser och leva hälsosammare. Som läkare har vi en ypperlig möjlighet att tala med våra patienter om detta.
  • Om jag går, cyklar eller reser kommunalt i stället för att ta bilen rör jag mig mer samtidigt som jag förbrukar mindre mindre bränsle och släpper ut mindre koldioxid. Jag får bättre kondition och lättare att hålla vikten.
  • Om jag äter mer vegetabilier och mindre kött går det åt mindre jordbruksarealer för att föda mig. Detta leder till mindre användning av konstgödsel och växtgifter och mindre utsläpp av koldioxid. Samtidigt minskar risken att jag får hjärt-kärlsjukdomar och cancer.
  • Om jag äter mer "grova" grönsaker som rotfrukter, kålsorter och baljväxter (bönor) kan maten odlas på närmare håll utan energikrävande växthus och transporter. Jag får då i mig mer fibrer, som dels håller magen igång, dels har en skyddande effekt för cancer och hjärt-kärlsjukdomar.
  • Om jag minskar på min tobaks-, kaffe- och alkoholkonsumtion lämnar jag plats för odling av andra grödor. Dessutom mår jag bättre, och risken för olika sjukdomar minskar.
  • Om jag försöker ändra min livsstil minskar mitt behov av läkemedel. Jag kanske kan klara mig utan blodtryckssänkande eller blodfettssänkande medicin eller värktabletter. Då minskar också läkemedlens miljöeffekter.

Att få med sig patienterna i förändringsarbetet kräver en särskild metodik, där det goda samtalet är kärnan. LfM har möjlighet att ställa upp med föreläsningar om samband livsstil - hälsa och om hur professionen kan arbeta med livsstilsförändringar hos patienterna. Läs mer här och här.

Dela på:
Template by JoomlaShine