I Sverige har diskussionen om mobiltelefoners eventuella skadlighet varit mer dämpad de senaste åren. I delar av Europa är dock frågan alltjämt aktuell. Kollegorna i ISDE (International Society of Doctors for the Environment) anser att detta är en viktig fråga.

LÄNKAR

Strålskyddsinstitutet 
Centrum för strålningsmedicin CSM
 
Radiation Emergency Medical Management  US Department of Health and Human Services

BLANDAT 

Strålning i Sverige
  DN 3.4.2011
Det strålar på oss från alla håll  DN 3.4.2011
Tema elektromagnetiska fält  Forskning.se   
Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält  FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) december 2008
Magnetfält och hälsorisker  Elsäkerhetsverket 2009
Radiation dose chart  Här kan man se vilka stråldoser man får i allt från dagliga livet till kärnkraftsolyckor
Fokus elöverkänslighet  forskning.se
Hur farlig är joniserande strålning?  Analysgruppen Bakgrund september 1994

VETENSKAPLIGT

Rate, molecular spectrum, and consequences of human mutation  Lynch M, PNAS 3.12.2009

   

Strålning har aktualiserats genom Fukushima-olyckan. Dessutom är strålning från mobiltelefoner och basstationer alltid en aktuell frågeställning. Här ska vi försöka ge en liten introduktion till olika sorters strålning. Informationen har hämtats från Strålskyddsinstitutet och Wikipedia.

Template by JoomlaShine