I Sverige har diskussionen om mobiltelefoners eventuella skadlighet varit mer dämpad de senaste åren. I delar av Europa är dock frågan alltjämt aktuell. Kollegorna i ISDE (International Society of Doctors for the Environment) anser att detta är en viktig fråga.

Nu har svenska forskare tittat närmare på de senaste tio årens forskning. I en ny rapport har man koncentrerat sig på s.k. radiofrekventa fält, dvs. de som finns runt mobiltelefoner.

Slutsatsen är att de data som nu finns om mobiltelefoni och hjärntumörrisk inte tyder på att det finns ett samband, särskilt inte i beaktande av nationella cancertrender runt om i världen. Man har heller inte sett något samband mellan exponering för radiofrekventa fält och de symtom som brukar hänföras dit.

Ett samband som man funnit i flera olika studier är dock det mellan leukemi hos barn och exponering för elektromagnetiska fält från högspänningsledningar. Man har inte kunnat hitta motsvarande samband för vuxna, och man kan heller inte förklara verkningsmekanismen.

Det kan förstås finnas en möjlighet att elektromagnetiska fält, tillsammans med kemikalier, kan förändra gentrycket så att risken för negativ påverkan på cellerna ökar. Senare års studier om epigenetics visar oss hur lite vi egentligen vet om ärftlighet kontra miljö.

LÄS MER

Research during the last ten years: Radiofrequency electromagnetic fields -  Risk of disease and ill health  Swedish Council for Working Life and Social Research 2012
Sammanfattning på svenska

LÄS OCKSÅ

Strålning - ett komplicerat ämne  LfM 29.3.2011

http://intressant.se/intressant 

Dela på:
Gravatar
Solveig Silverin
Provokationsstu dier är förlegad metodik att subjektivt känna efter om man känner något. Dessutom i en miljö där mobilstrålningen redan är hög. Man dokumenterar heller inte bakgrundsstrålningen från 0 Hz - 300 GHz före under och efter test. Senaste studien nyttjade man högintensiva nvändare av mobiler som blev varma i örat och påstod att de var elöverkänsliga. Elöverkänslighet är en neurologisk skada/reaktion inte en termisk. Därför kan inte elöverkänsliga nyttja mobiler eller ytterst sällan. Jag hittar faktiskt inte den studien nu, men lägger in länkar till professor Professor Dariusz Leszczynski vid Finska STUK. Han har kritiskt granskat en stor del av forskningen. Han försvarade tidigare mobilstrålningen me nändrat uppfattning. Du kan gå vidare till hans blogg http://sjukavmobilstralning.wordpress.com/professor-dariusz-leszczynski-blogg/
Gravatar
Solveig Silverin
Är du läkare Ingrid måste du känna till den utredning som socialstyrelsen gjort där antalet underrapportera de är långt fler än de rapporterade vilket betyder att hjärntumörerna har ökat i verkligheten. Vet du alls hur hög strålningen är från iPhone och ipad? Den ligger över 2000 mikrowatt per kvadratmeter och strålningen påverkar kroppen där man har mobilen. Vi pratar om långtidseff ekter och IARC inom WHO har konstaterat i välgjorda studier att cancerrisken är densamma som bly och PCB och barn är mycket känsligare än vuxna det är vetenskapligt belagt.
Gravatar
Visst är det väl ändå skönt att den första generationen mobilanvändare inte verkar få mer hjärntumörer än annars? Det måste vara en lättnad för många. Andra generationen håller dem i händerna, så de kommer ju inte att drabbas. Det vore bra om du talar om i vilken av studierna man använt icke vetenskaplig metodik, och talar om hur de borde gjort i stället.
Gravatar
Solveig Silverin
Intressant att FAS arbetsgrupp kom fram till detta resultat. Det är också intressant att ingen av dessa "forskare" anses jäviga. Jag avslöjade Anders Ahlbom som jävig. Därför blev han entledigad från sitt uppdrag inom WHO:s arbetsgrupp i IARC. Att hjärntumörerna minskat trots den ökande mobilanvändningen beror på att sjukhusen inte inrapporterar alla hjärntumörer till cancerregistret , enligt Socialstyrelsen .Provokationsstu dier på elöverkänsliga anses vara välgjorda men metodiken inte är vetenskaplig, vilket de bör känna till. Professor Sture Lidén Karolinska institutet sa hösten 1995 i TV att elöverkänslighet skall tigas ihjäl. Dessa ord avslöjar att det är andra intressen som ligger bakom än viljan att belägga hälsorisker genom forskningAtt förneka hälsoriskern a men den trådlösa tekniken riskerar skada hela vår unga generation cry
Template by JoomlaShine