Hållbar utveckling - bättre folkhälsa!

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande, forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomnas som stödmedlemmar.


Att vända samhällsutvecklingen mot ett uthålligt kretsloppssamhälle är vår tids viktigaste överlevnadsfråga. Fyra principer för hållbarhet vägleder konkreta åtgärder: 

I det hållbara samhället utsätts inte naturen* för systematisk....

 1. … koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller).
 2. … koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex NOx, hormonstörande ämnen, m.m).
 3. … undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m) .
Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt…
 1. … från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt).

* Definition av ’naturen’: Naturen omfattar området från berggrunden till atmosfärens yttersta skikt, där de livsuppehållande naturresurserna finns (ekosfären).


Hållbarhets- eller systemvillkoren har formulerats av forskare tillsammans med stiftelsen Det Naturliga Steget. LfM ansluter sig i sitt policyprogram till detta tänkesätt.

Läs mer om systemvillkoren i artikeln "Haltande energidebatt" från 2003.

Informationsblad

Ladda ner ett informationsblad om föreningen!

Stadgar

Läs stadgarna här!

Bli medlem!


Som alla föreningar behöver vi många medlemmar, både aktiva och passiva.
Läs mer!

Kontakt

Här finns föreningens kontaktuppgifter.

Gå vidare


 1. Intressanta konferenser
 2. Konferens: Beteendet och klimatet 15 april
 3. Konferens: Miljö-kemi-dagarna 20-21 april 2016
 4. LfM på medicinska riksstämman: Kost för en hållbar hälsa och värld
 5. Samtal om klimat i Göteborg 21 oktober
 6. Riksstämman 2015: Morgondagens kost, klimat och hälsa
 7. Fetma och miljöföroreningar - workshop i Uppsala
 8. Välkommen till årsmötet lördag 28 mars 2015!
 9. Mat, klimat, miljö och vår hälsa Göteborg onsdag 4 mars
 10. Riksstämman: Globalt perspektiv på klimat och hälsa
 11. Studieresa i Bohuslän 13-14 juni 2014
 12. ANMÄL DIG NU! Framtidens miljö och hälsa 9 april REDUCERAD AVGIFT
 13. ÅRSMÖTE 29 mars 2014
 14. Kemikalier och hälsa 11 mars
 15. Klimatkris! Riksstämman 6 december 2013
 16. LfM på Göteborgs Läkaresällskap 6 november
 17. Nano i Göteborg 23 oktober
 18. Många konferenser i maj!
 19. Årsmötet 17 mars 2013
 20. Vart är vi - och sjukvården - på väg?
 21. Caféafton 6 februari: Miljörisker med nanopartiklar
 22. Barn och kemikalier på medicinska riksstämman
 23. Miljötoxikologi i Uppsala
 24. Naturskyddsföreningen 23 november: Hur gör vi då?
 25. Kemikalier och barns hälsa i Göteborg
 26. Klimat och läkemedel i Malmö 23 maj
 27. Celebert japanskt besök i Uppsala 14 juni
 28. Barn och kemikalier på medicinska riksstämman 2012
 29. Årsmötet i Stockholm 18 mars: PÄR HOLMGREN föreläser
 30. Nanomedicin och nanoteknik, Göteborg 15 och 22 februari
 31. Årsmöte i Stockholm 18 mars 2012
 32. IBM 100 år bjöd in LfM
 33. Årsmöte 12 mars 2011
 34. Klimatriksdag 2018
 35. Läkare för Miljöns årsmöte 2018
 36. God jul och gott nytt år!
 37. Föreläsningspaket: Klimat och hälsa
 38. Årsmöte 12 mars 2016 i Stockholm

LfM ger ut en papperstidning, Nyhetsbrev från LfM, med fyra nummer per år. För att kunna öppna dem måste du ha Adobe Reader installerat.

Prenumerationspriset är 100 kr per år på pg 14 43 65-4. Glöm inte namn och adress även vid internetbetalning! Vid bankgirobetalning vill vi ha en avisering för att veta vem det gäller.

Viss möjlighet till annonsering finns efter godkännande från styrelsen.

Läs tidningen   

4/2009 Tema: Klimatförändringar och hälsa

3/2009

1-2/2009 Tema: Läkemedel, miljö och hälsa. Referat från seminariet 12.11.2008.

3-4/2008

1-2/2008 Tema: Östersjön. Referat från Så räddar vi Östersjön!

4/2007

2-3/2007 Tema: Klimatpolitik

1/2007

4/2006 Tema: Sjukvård som inte skadar. Referat från CleanMed Europe

2-3/2006 Tema: Mat, hälsa och miljö. Referat från Mat för livet

1/2006

3-4/2005 Tema: Kärnkraft

1-2/2005 Tema: Kemikalier

4/2004

2-3 2004 Tema: När oljan blir dyrare

1/2004 Tema: Trafik, hälsa och miljö

Här lägger vi in seminarier och andra aktiviteter i föreningen.ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2018 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande
Joomla Extensions