About the organization

LfM 1991 - 2010

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomnas som stödmedlemmar. Vi samverkar med Ingenjörer och Ekonomer för Miljön i Det Naturliga Stegets yrkesnätverk DNSy.
Att vända samhällsutvecklingen mot ett uthålligt kretsloppssamhälle är vår tids viktigaste överlevnadsfråga. Fyra systemvillkor har formulerats av forskare tillsammans med stiftelsen Det Naturliga Steget:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen1 för systematisk....
     1.   ….koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller).
     2.   ….koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex kväveoxider, hormonstörande ämnen m.m).
     3.   ….undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m) .
Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt…
     4.   ….från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt).

1 Definition av ’naturen’: Naturen omfattar området från berggrunden till atmosfärens yttersta skikt, där de livsuppehållande naturresurserna finns (ekosfären).

LfM ansluter sig i sitt policyprogram till detta tänkesätt.

Ladda ner  ett informationsblad om föreningen!

 

Dela på:
Template by JoomlaShine