About the organization

Vid årsmötet den 29 mars 2014 ägde ett ordförandebyte rum. Sven Blomqvist, pensionerad reumatolog från Strängnäs blev vår nye ordförande. Han har nu fått sin officiella e-adress

Sven har framför allt engagerat sig i föreningens klimatarbete.

Undertecknad, Ingrid Eckerman, som varit föreningens ordförande i fem år, kvarstår som styrelseledamot och som redaktör. Jag är också ansvarig för medlemsregistret. 

Övriga ledamöter är Björn Fagerberg, Göteborg (vice ordförande), Anne von Heideman, Uppsala (sekreterare), Matilda van den Bosch (internationell sekreterare), Maria Petri, Göteborg (kassör), Lena Sjödell, Göteborg, Bertil Hagström, Göteborg, Margareta Falck Hogstedt, Stockholm.

Adjungerade till styrelsen är Per Broman och Gösta Alfvén, båda Stockholm.

Se även styrelsen

Välkommen, Sven!

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Protokoll årsmöte LfM 29.3.2014.version3.pdf)LfM årsmöte 2014 protokoll 93 kB
Dela på:
Template by JoomlaShine