Övergripande

Miljön tema för Medicinska riksstämman 2012? Läkartidningen på webben 3.3.2011
 

Kemikalier

Säkerhet - en utmaning  Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling. Slutrapport för Vinnovaprojekt 2012-01866, sid 12 

Allt slam ska bort  Småbrukaren 2/2010

Medicinska skäl mot spridning av avlopsslam på åkermark  Läkartidningen 2.3.2010

"Kadmium mycket värre än vi trott"
  DN 23.3.2010

 

Klimatet

Vi måste snabbt få ned utsläppen  UNT 5.1.2014

Det behövs läkarengagemang mot den ökande växthuseffekten. Läkartidningen 44/2009

Läkarna och klimatmötet i Köpenhamn. Läkartidningen 4.8.2009

Skriv på för klimatet! Klimat och hälsa är en angelägenhet för läkare. Moderna läkare 9.2.2009

Befolkningsökningen höjer koldioxidutsläppen globalt. Läkartidningen 40/2008

Sämre miljö ett hot också mot hälsan. Dagens medicin 27.3.2008

Såväl klimathoten som fattigdomen måste bekämpas av den rika världen. Läkartidningen 12/2007

Läkare har en central roll i klimatfrågan . Läkartidningen 50-52/2006

Växthuseffekten en fråga för läkarna. Läkartidningen 37/2004

Malarians återkomst, utbrott av denguefeber. Läkartidningen 15/2000

Global klimatförändring på väg. Internationellt möte ringer i varningsklockan. Lindgren E, Läkartidningen 1995;92:4462-4.

 

Trafik

Bilismens avigsidor är minskad fysisk aktivitet och negativ påverkan på hälsan. Läkartidningen 5/2004

Debatt om bilismen tabu bland läkare? Läkartidningen 1989;89:3142.

 

Kärnkraft

Kärnkraft som ensamt alternativ kan inte ersätta oljan. Läkartidningen 20/2006

Viktigt att forskning och debatt går vidare. Läkartidningen 44/2004

 

Grön sjukvård och läkemedel

Läkemedel som miljöhot  Temanummer, Läkartidningen 14-15/2012

Hållbarhet och framtidens sjukvård  Moderna läkare 1/2012

Stoppa läkemedelshetsen  Miljö & utveckling 3/2011

Sverige världsledande inom läkemedel och miljö  Läkartidningen 42/2010

Läkemedelscocktail i kranarna? UNT 11.11.2008

Grönare sjukvård målet för konferens i Stockholm. Läkartidningen 20/2006

 

Läkares ansvar

Läkare för Miljön behöver dig!  AllmänMedicin 3/2014

Vill Läkaresällskapet inte se sambandet mellan hälsa och miljö?
Med svar från Läkaresällskapet. Läkartidningen 19/2008.

Läkarkåren engagerar sig dåligt i miljön . Dagens Medicin 4.5.2006

Riksstämman en vital 60-åring - med en bensinfläck på profilen . Läkartidningen 50/2003

Miljöfrågor – angår de allmänmedicinare? Eckerman I, Allmänmedicin 18/1997

Vi läkare måste delta mer i miljödebatten. Filipsson A, Lindgren E, Läkartidningen 1994;91:3341-2.

Miljöförstöringen leder till sjukdom. Läkarnas tystnad alibi för passivitet. Robèrt K, Läkartidningen 1993;90:1861-4.

Sjukvården måste ta större hänsyn till miljön. Bylin G, Läkartidningen 1993;90:1864.

Låt oss bilda Svenska läkare mot miljöförstöring! (dk). Robèrt K, Läkartidningen 1991;88:98.

Föreningen Svenska läkare för miljön: Vill ge fakta om miljöförstöringens medicinska följder.
Läkartidningen 1991;88:1457.

 

Intervjuer

Hög tid även för Läkarförbundet att agera  (Ingrid Eckerman) Läkartidningen 41/2013

Liten förening för stora frågor  (Ingrid Eckerman) Primärvårdens Nyheter 8/2009

Läkaren som blev pionjär på hälsa och klimat  (Elisabet Lindgren) Läkartidningen 3/2008

Katastrof: Hälsa (Tryggve Årman) Good Living 1/2008

Varför ska läkare engagera sig i miljön? (Tryggve Årman) Moderna Läkare 2007

20 år sedan olyckan : Svensk läkare har skrivit en bok om giftkatastrofen i Bhopal. (Ingrid Eckerman) Läkartidningen 50/2004  

Läkaren - en miljöarbetare? Javisst! (Johan Hallberg) Läkartidningen 51/2001

Svensk läkare tilldelas miljövärldens "Nobelpris". (Karl-Henrik Robèrt) Läkartidningen 26-27/2000

"Vi vet ju vilken inverkan miljögifterna har på folkhälsan". Svenska läkare för miljön efterlyser ställningstagande kolleger. (Jehns-Christian Martineus) Läkartidningen 3/2000

15 år efter gasolyckan i Bhopal : 100 000-tals med kroniska skador får fortfarande ingen behandling. (Ingrid Eckerman) Läkartidningen 49/1999 

Nytt nätverk för miljön. (Jehns-Christian Martineus, Margit Sjölin och Ira Sundberg) Sting 9/1998

 

Referat

Ingenjörer och läkare om miljön och klimathotet  Referat i Miljömagasinet 39/2010

Trafik, miljö och hälsa: Välj cykeln och trappan - för miljöns och hälsans skull! Referat från seminariet tillsammans med Ingenjörer och Ekonomer för Miljön den 12.9.2003. Medikament 7/2003

Template by JoomlaShine