KEMIKALIER OCH HÄLSA
Tisdagsdebatt, Svenska Läkaresällskapet 11.3.2014
Läs mer
Se web-sändningen 

NANOPARTIKLAR I MILJÖN - VAD VET VI, VAD GÖRS?
Caféafton, Ekocentrum Göteborg 12.2.2014
Läs referat 

KLIMATKRIS! BEHÖVER DOKTORN BRY SIG?
Symposium på medicinska riksstämman, Stockholm 6.12.2013
Läs mer  

DIN HÄLSA OCH DINA BARNS OCH BARNBARNS HÄLSA - EN MILJÖFRÅGA?
Göteborgs Läkaresällskap 6.11.2013
Läs mer 

INNOVATIONER INOM NANOTEKNIK UR TVÅ PERSPEKTIV
Seminarium och caféafton, Ekocentrum Göteborg 23.10.2013
Läs referatet   

MILJÖRISKER MED NANOPARTIKLAR
Caféafton, Ekocentrum Göteborg 6.2.2013
Läs mer  

KEMIKALIER OCH BARNS HÄLSA
Caféafton, Ekocentrum Göteborg 7.11.2012
Läs mer 

STUDENTFÖRELÄSNINGAR 2012
Hur hormonstörande ämnen påverkar vår fertilitet 
Miljösmarta val i  din vardag
Sahlgrenska Academy Students for Sustainability

NANOSÄKERHET 
Nanoteknik för samhället
 Ekocentrum, Göteborg 15.2.2012 
Nanomedicin och nanoteknik Ekocentrum, Göteborg 22.2.2012
Nanoteknologi för miljöpolitiker i Västra Götaland 7.6.2012
Läs mer

BARN OCH KEMIKALIER
Gästföreläsning, symposium och samtal på medicinska riksstämman 28.11.2012
Läs mer 

PATIENTSÄKERHET, LÄKEMEDEL OCH MILJÖ
Symposium på medicinska riksstämman 2.12.2011
Läs mer 

MINSKAD LÄKEMEDELSFÖRBRUKNING - NÖDVÄNDIGT MEN OMÖJLIGT?
Ingrid Eckerman talade för Ingenjörer för Miljön i Stockholm 28.11.2011
Presentationen 

NANOPARTIKLAR - SMÅTT OCH GOTT?   
Seminarium och caféafton, Göteborg 2.11.2011, i samarbete med Ekocentrum och NanoConnect Scandinavia.
Programmet med presentationer av föreläsarna
Föreläsarnas presentationer 
Särtryck ur Nyhetsbrevet med referat 
Läs mer här och här 

GLOBAL HÄLSA I ETT SYSTEMPERSPEKTIV PÅ SOCIAL OCH EKOLOGISK HÅLLBARHET
Föreningens grundare Karl-Henrik Robèrt talade på vårt 20:e årsmöte 12.3.2011.

KADMIUM - NYA INSIKTER OM KADMIUMS BREDA SKADEPANORAMA 
I samarbete med sektionerna för arbets- och miljömedicin, allmänmedicin samt internmedicin. Medicinska riksstämman, Göteborg 3.12.2010.
Läs abstrakt

KLIMATFÖRÄNDRINGARNAS HÄLSOEFFEKTER
MiljÖl 27.9.2010 i arrangemang av Ingenjörer för Miljön.
Läs referat i Miljöaktuellt

BILLIGA MEDICINER - TILL VILKET PRIS?
Caféafton i Göteborg 1.9.2010.

ENERGI, HÄLSA OCH UTHÅLLIG UTVECKLING
Ett heldagsseminarium 20.5.2010. Program, presentationer och referat finns här.

OM SLAMSPRIDNINGENS MEDICINSKA RISKER
Caféafton i Göteborg 3.3.2010
Läs referatet!

SOM FÖRSKRIVANDE LÄKARE BIDRAR VI TILL MILJÖFÖRSTÖRINGEN!
Tisdagssammankomst på Svenska Läkaresällskapet 1.12.2009. Medverkande Ingrid Eckerman, Åke Wennmalm och Björn Wettergren.
Se seminariet här!

DET SJUKA VÄDRET - BOTA, LINDRA, TRÖSTA?
Ett öppet seminarium på Riksstämman 26.11.2009, arrangerat tillsammans med Sveriges Läkarförbund.

KLIMATKRISEN - ETT HOT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?
Ett seminarium på Mänskliga Rättighetsdagarna 17.11.2009

HÄLSOASPEKTER PÅ KLIMATFÖRÄNDRINGARNA - EN POLITISK FRÅGA
Arrangerades tillsammans med Folkpartiet Liberalernas riksdagsgrupp i Riksdagen 25.3.2009.
Programmet
Elisabet Lindgrens bilder Artikel i Läkartidningen
Yvonne Anderssons bilder
Tryggve Årmans  bilder

FÖRÄNDRINGARNA I KLIMATET PÅVERKAR VÅR HÄLSA
Ett seminarium under Almedalsveckan, arrangerat tillsammans med Läkarförbundet, den 8.7.2008.
Läs mer här och här!
Lyssna på Elisabet Lindgren här!

LÄKEMEDEL, HÄLSA OCH MILJÖ 2008
Två seminarier arrangerade tillsammans med Miljöpartiets Riksdagsgrupp den 16.4.2008 och 12.11.2008.
Läs mer!

SÅ RÄDDAR VI ÖSTERSJÖN! 2008
Det var titeln på seminariet den 1.2.2008.
Läs mer!

KLIMATPOLITIKENS EKONOMISKA UTMANINGAR 2007
Ett seminarium 21.9.2007 under DNSy:s paraply, tillsammans med Ekonomer och Ingenjörer för Miljön.
Läs mer!

KEMIKALIER OCH MILJÖN - EN INTRODUKTION 2006
Föreläsning med Per Rosander, tidigare på Chemsec, i samband med årsmötet 29.11.2006. Vi fick en kort introduktion till kemikaliers påverkan på miljön och beskrivning av hur kemikalielagstiftningen inom t.ex. EU påverkas.

MAT FÖR LIVET - EN SEMINARIEDAG UR MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPERSPEKTIV 2006, 2007
var titeln på seminarierna 16.2.2006 och 21.9.2007. Läs mer!

STRÅLANDE TIDER, HÄRLIGA TIDER…? 2005
Är strålning ett problem? Hur upplever en el-allergiker sin situation? Seminarium i samarbete med Ingenjörer för Miljön, Tekniska samfundet och Ekocentrum 5.10.2005. 

LÄKEMEDEL, HÄLSA OCH MILJÖ 2004, 2005
var titeln på två seminarier 10.9.2004 och 16.9.2005.
Här hittar du referat och några av presentationerna.

PEST, KOL-ERA - eller SOL-ERA? 2005
var namnet på ett seminarium den 7 april 2005 om ”Klimatförändringar och alternativa energikällor” arrangerat gemensamt av Ingenjörer för Miljön (IfM), Läkare för Miljön (LfM) och Ekonomer för Miljön (EfM)
Läs referatet!

VEM SLÅR MARGOT WALLSTRÖM? 2004
Ett arrangemang på Ekocentrum i Göteborg i samarbete med Ingenjörer för Miljön/Väst och Region Västra Götaland 8.12.2004.
Läs referatet!

TRAFIK, MILJÖ OCH HÄLSA 2003
Ett seminarium tillsammans med Ingenjörer och Ekonomer för Miljön den 12.9.2003.

NÄMIL -nätverk för miljösamordnare/miljöchefer i landstingen 2002
Johan Hallberg var en av föreläsarna vid mötet på Gotland 2002.

KLIMATFÖRÄNDRING PÅ GÅNG! 2002
Fysikaliska, medicinska och teknologiska aspekter på utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Seminarium i samarbete med Ekonomer och Ingenjörer för Miljön 15.2.2002.

KONSUMTION OCH KONSEKVENS - Då Nu Sedan 2002 
Seminarium tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen och Svenska Kyrkan under rikskonferensen med Alert 19-20.4.2002.

KOLDIOXID OCH VÄXTHUSEFFEKTEN 2000
Fysikaliska, meteorologiska, ekologiska och medicinska aspekter. Vårt första seminarium om klimatförändringarna 4.2.2000.
Läs minnesanteckningarna!

HÄLSA - LÄKEMEDEL - MILJÖ 1999
Redan 1999 anordnades detta seminarium i samarbete med Stockholms läns landsting.

MILJÖ OCH ALLERGI 1998
Ett symposium för ökad förståelse av den galopperande allergiutvecklingen på van der Notska palatset i Stockholm 24.4.1998.

MAT, MILJÖ OCH HÄLSA 1996
En studiedag tillsammans med Sjuksköterskor för Miljön i Uppsala.

METALLER I VÅR NATUR OCH DERAS PÅVERKAN PÅ MÄNNISKAN 1995
En studiedag på Sjöfartshuset, Stockholm 25.3.1995.

LUFT, MILJÖ OCH HÄLSA 1994
Hälsoeffekter av utomhusluft och inomhusluft. Studiedag på Sjöfartshuset, Stockholm.

3rd ANNUAL ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF DOCTORS FOR THE ENVIRONMENT (ISDE) 1992
LfM var värd för ett av de allra första årsmötena med ISDE 25.9.1992. Vi presenterade olika aspekter på det cykliska samhället.

Template by JoomlaShine