plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Systemvillkoren

Sänkt fertilitet och könsbyte hos grodor

Läkemedel i miljön kan orsaka sänkt fertilitet och könsbyte hos grodor.


Det är inte bara fiskar som påverkas av läkemedel i vårt avloppsvatten. Etinylöstradiol från p-piller och ett svampmedel från salvor påverkar även grodor.
Läs mer!