plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Verksamhetsberättelsen

Årsmötet 2013

Årsmötet ägde rum i kollektivhuset Tullstugan, Stockholm den 17 mars 2003.

Denna gång hade vi ingen inbjuden talare förutom oss själva. Ämnet var Vart är vi - och sjukvården - på väg?
Se bakgrundsmaterialet

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och protokoll finns bifogat till denna artikel (öppna den helt först).