Det  nådde mig en inbjudan att delta i IBMs firande av sin 100-årsdag i Stockholms stadshus. Det visade sig att som ordförande i LfM betraktas jag som tillhörande "Stockholms främsta makthavare inom politik, opinion, näringsliv, offentlig sektor, ideella organisationer och akademi". Temat för firandet var Stockholm - den moderna staden.

Jag blev utsatt för en lång intervju om hur jag såg på Stockholm och dess framtid. Sedan fick jag utforma en fråga att skicka med till de ungdomar som skulle jobba under dagen: "Hur ser ett Stockholm ut där varje invånare har ett ekologiskt fotspår på mindre ön 1,8 globala hektar?" Detta är den jordyta var och en av oss skulle ha till sitt förfogande om jordens produktiva yta skulle delas jämnt mellan alla människor på jorden. I dag har vi svenskar ett ekologiskt fotavtryck på 5,9 globala hektar.

Inbjudan till ungdomarna (16-30 år) hade till stor del spritts via mun till mun-metoden, vilket nog gav en snedfördelning till fördel för de rikare delarna av Stockholm och för de norra förorterna. De hade arbetat i grupper under eftermiddagen med mindmapping, dvs ritat på bordsdukarna. "Stockholm - den moderna staden" hade delats i tre områden: den växande staden, den samverkande staden och den levande staden. En "ambassadör" från varje bord deltog på kvällen.

På kvällen samlades vi "makthavare" i Gyllene salen. Vid varje bord satt 4-5 makthavare och en ambassadör. VD för IBM svenska Johan Sandell inledningstalade. Sten Nordin, Stockholms finansborgarråd, sammanfattade vad han uppfattade som ungdomarnas slutsatser som "omtanke" och "använd tekniken".

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist från Tällberg Forum påpekade att det idag är ont om spetskompetens i samhällsbyggnad globalt sett, och att beställarkompetensen därför blir dålig. Hållbar utveckling tar hänsyn till ekonomiska, sociala och ekologiska värden. Infrastruktur som vägar, sophantering mm är skelettet i samhällsbyggnaden. Tänk mobilitet - inte bilar.

Ungdomarna presenterade sitt arbete som utgångspunkt för samtalen vid bordet. Vi uppmanades att skriva kommentarer och förslag på servetter och fästa dessa på tavlor under de ämnesområden som kristalliserats ut under eftermiddagen.

Min sammanfattning av vad ungdomarna kommit fram till är:

- Utveckla lokalsamhället/förorterna. Allt för alla på samma ställe: bo, jobba, fritid. Fler stadskärnor med fullt utbud. Superhus med t.ex. förskola - skola - högskola - företag, eller förskola - pensionärer - mötesplats - kultur - sjukvård. Planera för generationsutbyte och kultur.

- Bevara och bygg ut det gröna, utveckla närodlandet. Parker och odlingar på taken. Låna ut din trädgård för odling. Gerillaodling i staden. Använd astronautkunskap för odling av basfödoämnen i lokala torn. Interaktiva grönområden.

- Utveckla möjligheterna att röra sig inom och mellan stadsdelar/förorter. Bygg broar mellan taken. Bygg balkbanor och linbanor. Bygg ut kollektivtrafiken.

- Kommunikation inkluderar språk. Den mångspråkiga staden.

- Utveckla nätverksdemokrati, använd it-möjligheter för demokratiskt inflytande. Engagera alla.

Något som INTE nämdes var konkurrens, skatter, privat företagsamhet. Det diskuterades över huvud taget inte styrmedel eller finansiering, som snarare är vägen dit än själva målet.

När jag tittar på vad jag skrivit ser jag att det är ungefär samma saker som många kämpade för under 70-talet och som kyrkor, samfund och miljöorganisationer arbeter för idag: en mänskligare, mindre kommersiell stad. Det påminner om tankarna bakom Omställning Sverige.

Det var en givande afton. Det är nu bara att hoppas att det blir en bra rapport och att beslutsfattarna bland politikerna verkligen tar den till sig och lyssnar på dem som har en lång framtid i staden.

 

Dela på:
Template by JoomlaShine