Två caféaftnar om nanoteknik ordnas på Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg.

NANOTEKNIK FÖR SAMHÄLLET Onsdag 15 februari 18-19.30

Nanoteknik kan erbjuda fantastiska lösningar och utveckling för många människor runt om i världen. Hur säkerställer vi tekniken och vilka faror bör vi se upp med?

Medverkande:
Jonas Tegenfeldt, fysik, Göteborgs universitet
Åsa Boholm, Institutet för Global Studies, Göteborgs universitet
Moderator: Caroline M. Jonsson, Environmental Nanochemistry
Department of Chemistry & Molecular Biology

Ett samarbete med Nano Connect Scandinavia, Läkare för Miljön och Ingenjörer för Miljön.

NANOMEDICIN OCH NANOTEKNIK Onsdag 22 februari kl 18-19.30

Nanoteknik kan erbjuda fantastiska medicinska lösningar för många människor runt om i världen. Hur säkerställer vi tekniken och vilka faror bör vi se upp med? Träffa några som forskar på det här området i Göteborg!

Nanopartiklar med medicinsk anknytning – möjligheter och utmaningar. Exempel på resultat från pågående studier av nanopartiklars egenskaper. Sofia Svedhem, forskarassistent, Institutionen för teknisk fysik, Chalmers tekniska högskola

Nanomiljöaspekter: Om naturliga och av människan tillverkade nanopartiklar. Hur ser de ut och vad skiljer dem åt. Hur förflyttar de sig i naturen? Finns det någon anledning att vara orolig för de tillverkade nanopartiklarna? Är de farligare än de naturliga? Caroline Jonsson, forskarassistent i miljönanokemi, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet

Kvällens moderator: Mats Sandberg, professor i biokemi, miljösamordnare, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Ett samarbete med Läkare för Miljön och Ingenjörer för Miljön. Medlemmar i IfM och LfM som anmäler sitt deltagande till bjorn.fagerberg/at/wlab.gu.se får fika med smörgås från kl 17.00.

Läs referatet!

Dela på:
Template by JoomlaShine