plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Barn och kemikalier på medicinska riksstämman 2012

BARNEN, KEMIKALIERNA OCH FRAMTIDENS FOLKSJUKDOMAR – om hormonstörande ämnen

Den medicinska riksstämman, anordnad av Svenska Läkaresällskapet, äger rum de 28-30 november på Stockholmsmässan. LfM, i samarbete med sektionerna för allmänmedicin, gynekologi och obstetrik, arbets- och miljömedicin samt pediatrik, har lämnat ett förslag till symposium om barn och kemikalier.

Foster och barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna. De exponeras idag för en ospecificerad cocktail av kemikalier, ofta hormonstörande. Vi vet alltmer om dessas negativa effekter på hälsan. Sambandet mellan kemikalier och nedsatt reproduktiv hälsa, cancer, astma och allergi, ADHD, neurologiska sjukdomar, fetma, diabetes och kardiovaskulära sjukdomar blir allt tydligare.

På symposiet kommer att diskuteras bl.a. sambandet mellan exponering för kemikalier och astma, allergi, ADHD och andra neurologiska skador hos barn.

Symposiet avslutas med att diskutera vilka råd som bör ges till föräldrar.

Se också tidigare artikel Kemikalier - vad kan vi göra själva?


http://intressant.se/intressant