Hälsa –ett samspel mellan natur och människa

Detta är titeln på LfMs afton på Globalen i Malmö, onsdag 23 maj kl 18-20. Vi talar då dels om läkemedel och miljö, dels om klimatförändringar och hälsa.

Människans hälsa påverkas av miljön omkring henne samtidigt som miljön i allra högsta grad påverkas av människan. Ingrid Eckerman och Tryggve Årman från Läkare för miljön diskuterar under kvällen detta samspel utifrån två olika vinklar.

Ingrid bjuder in till samtal kring hur de läkemedel som är till för att hålla oss friska samtidigt kan göra naturen sjuk och ger handfast tips på hur vi i vardagen kan förhålla oss till detta.

Tryggve för sedan en diskussion kring hur klimatförändringarna kommer att påverka vår hälsa, i Sverige och i världen, och hur fysiskt aktivitet, hälsa och klimat hänger ihop.

http://intressant.se/intressant

 

Dela på:
Template by JoomlaShine