130206-nanopartiklar

Välkommen till en Caféafton på Ekocentrum i Göteborg!

Tid: Onsdag 6 februari kl 18-19.30
Plats: Aschebergsgatan 44, hpl Kapellplatsen.  

Nanotekniska produkter finns inom de flesta branscher och det finns mycket stora förhoppningar på den framtida utvecklingen. Antalet nanoprodukter på marknaden ökar snabbt, samtidigt som kunskaper om effekter på miljö och hälsa efterfrågas allt mer. Syftet med denna caféafton är att belysa en del av dessa frågor.

Som inledning och bakgrund rapporteras helt kort från en workshop om nanoteknik och säkerhet. Nanopartiklar används allt mer i olika konsumentprodukter. Ännu vet man dock lite om riskerna med dessa partiklar. Under denna föreläsning kommer det man vet, och det man inte vet, om de vanligaste nanopartiklarna att beskrivas i populärvetenskaplig form. Det kommer att framgå att vissa nanopartiklar åtminstone i nuläget verkar vara mer riskabla än andra, och att vissa nanopartiklar riskerar att kunna bli riktigt stora miljöproblem. Avslutningsvis sker en diskussion med auditoriet.

Föreläsare: Rickard Arvidsson (PhD Environmental Systems Analysis, Chalmers) ägnar sig bl.a. åt riskanalys av kemikalier, livscykelanalys (LCA) och substansflödesanalys. Riskanalysen används främst för att bedöma risker med nya nanomaterial, medan LCA främst används på olika biobränslen.

Inledning och moderator: Björn Fagerberg, vice ordförande i Läkare för Miljön, professor emeritus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Aktiviteten anordnas av Läkare för Miljön i samarbete med Ingenjörer för Miljön www.ifm.nu och Ekocentrum www.ekocentrum.se

Dela på:
Template by JoomlaShine