plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

LfM på Göteborgs Läkaresällskap 6 november

DIN HÄLSA OCH DINA BARNS OCH BARNBARNS HÄLSA - EN MILJÖFRÅGA?

LfM står för programmet på Göteborgs läkaresällskap den 6 november. Bertil Hagström informerar om föreningen och våra aktiviteter. Staffan Mårild föreläser om obesitas och miljö. Björn Fagerberg talar om nanoteknologi.

http://intressant.se/intressant