Hur möter läkarkåren klimatkrisens medicinska utmaningar?

LfM:s symposium avslutar den medicinska riksstämman fredag 6 december kl 14.30-16 i sal 26. Medverkande är Johan Rocklöv, Umeå universitet, Gunilla Svensson, Stockholms universitet, Folke Tersman, Uppsala universitet, Håkan Billig, Svenska läkaresällskapet och Marie Wedin, Sveriges läkarförbund. Läs mer nedan! Läs också artikeln i Läkartidningen. 

Det föregås av Panel on food, health and sustainability kl 12:30-14:00 i sal A, arrangerat av Stordalen Foundation. Medverkande är Johan Rockström, Anders Wijkman och Peter Friberg.

Abstrakt

Klimatologisk forskning under ledning av FN-organet Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC) visar att det pågår en klimatförändring med stigande temperatur och ökad risk för väderrelaterade katastrofer med allvarliga konsekvenser för mänsklig hälsa, ekologi och ekonomi. BMJ har påtalat att klimatkrisen är 2000-talets största hälsofråga. En aktiv läkarkår kunde bidra med att belysa problemets allvar och medverka till att påskynda processen för utsläppsminskning.

Klimatologisk forskning under ledning av FN-organet Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) visar att det pågår en klimatförändring med stigande temperatur och ökad risk för väderrelaterade katastrofer med allvarliga konsekvenser för mänsklig hälsa, ekologi och ekonomi. Med allt högre säkerhet har man kommit fram till att dessa förändringar orsakas av växthusgaser och då särskilt koldioxidutsläpp från fossil förbränning från mänsklig aktivitet; resor, uppvärmning, industriell produktion mm. BMJ har påtalat att klimatkrisen är 2000-talets största hälsofråga. Hur möter läkarkåren denna medicinska utmaning? (Arrangör: LfM med Arbets- och miljömedicin och Medicinsk psykologi.)

Symposiet kommer att berätta om IPCCs senaste vetenskapliga rapport publicerad september 2013 och med den som utgångspunkt beskriva hälsoeffekter regionalt och globalt. En aktiv läkarkår kan bidra till att öka förståelsen för klimatkrisens hälsoeffekter och bidra till engagemang och förändring. Symposiet vill därför också belysa aspekter på klimatkrisens medicinetiska frågeställningar, psykologiska mekanismer som hindrar engagemang och förändringsarbete samt hur den politiska processen för att minska koldioxidutsläppen kan påskyndas. Vi kommer att avsluta med en öppen diskussion kring frågor som: Behöver doktorn bry sig? Hur kan doktorn bry sig? i vilken representanter från SLS och SLF deltar.

PROGRAM

Moderator: Gösta Alfven, Läkare för Miljön

Klimatförändringens påverkan på temperatur och nederbörd
Gunilla Svensson, professor, Meteorologiska institutionen och Bohlincentret för klimatforskning, Stockholms Universitet

Klimatförändringens hälsoeffekter
Joakim Rocklöv, docent i epidemiologi, forskare i miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Hur ska vi ta hand om vår planet?  
Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet 

Behöver doktorn bry sig?
Paneldiskussion med Håkan Billig, ordförande för Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation,
och Marie Wedin, ordförande för Sveriges Läkarförbund

http://intressant.se/intressant

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (LfM riksstämman 6.12.2013.pdf)Klimatkris! Behöver doktorn bry sig? 6 december 2012, Riksstämman 90 kB
Dela på:
Template by JoomlaShine