Tisdagssammankomsten på Läkaresällskapet den 11 mars 2014 handlade om kemikalier och hälsa. 

Vår moderna kultur medför att tillverkade kemikalier och andra miljögifter sprider sig på ett okontrollerat sätt, både i naturen och i inomhusmiljöer. Det blir allt svårare att undvika exponering. Kunskaperna hur detta påverkar barns och vuxnas hälsa ökar alltmer. Sambandet blir allt tydligare med reproduktiv ohälsa, cancer, astma och allergi, ADHD och andra neuropsykiatriska tillstånd, fetma, diabetes och kardiovaskulära sjukdomar.

Deltagare:

Lars Lind, överläkare, professor, kardiovaskulär epidemiologi och EpiHealth, Uppsala universitet

Monica Lind, docent i miljömedicin, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet

Olle Söder, överläkare, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet

Moderator: Ingrid Eckerman, allmänläkare, ordförande, Läkare för Miljön

Se seminariet på webben!

Dela på:
Template by JoomlaShine