Vid den Medicinska riksstämman i Stockholm 4-5 december kommer LfM att ha två aktiviteter om klimat och hälsa: Dels ett symposium med inbjude gästföreläsare Anthony Costello från London, dels en gästföreläsare Tord Kjellström från Nya Zeeland.

140. Klimatet och hälsan. Vad kan doktorn göra?

Symposium torsdag 4 december 2014 kl 13:30 – 15:00

Klimatologisk forskning under ledning av FN-organet Intergovernmental panel on climate change (IPCC) har i sin senaste rapport visat att förbränning av fossila ämnen orsakar allvarliga störningar i vårt klimat, vilket leder till stigande temperaturer och ökad förekomst av väderkatastrofer med oacceptabla effekter på hälsa och miljö som följd. BMJ har påtalat att klimatkrisen är 2000-talets största hälsofråga. Vid årets seminarium får vi en aktuell presentation av klimatrelaterade hälsoeffekter av framstående internationella experter.

Symposiet arrangeras av Läkare för Miljön tillsammans med sektionerna för arbets- och miljömedicin, infektionssjukdomar och pediatrik. Symposiet kommer att hållas på engelska.

Moderator är Gösta Alfvén, Läkare för Miljön.

Vad händer med klimatet? Senaste nytt inom klimatforskningen

Professor Gunilla Svensson, Meteorologiska institutionen och Bolincentret för klimatforskning, Stockholms Universitet

Hälsoeffekter till följd av klimatförändring

Professor Anthony Costello, International Child Health, Director of the Institute for Global Health, University College, London. 

Prof Costello är ordförande för UCL-Lancet Commission on Managing the Health Effects of Climate Change. Han har en mycket bred internationell expertis inom barns och kvinnors hälsa, nutrition, hälsoekonomi, infektionssjukdomar och hälsoeffekter orsakade av klimatförändringen. Han leder arbete kring frågor inom dessa områden i bl.a. WHOs, UNICEFs och Världsbankens regi. Läs en längre presentation!

Hur kan vi förbättra utbildningen på läkarlinjen om klimatkrisens hälsoeffekter?

Lena Hillert, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholm.

Vad kan doktorn göra?

Inlägg från Peter Friberg, tidigare ordförande för Svenska läkaresällskapet, Heidi Stensmyren*, ordförande för Sveriges läkarförbund och Sven Blomqvist, ordförande för Läkare för Miljön.

*Ersatt av Karin Båtelsson, förste vice ordförande.

 

158. Klimatförändringar underminerar arbetshälsa och samhällsekonomi – var går gränsen för ett livsbejakande klimat?

Gästföreläsning torsdag den 4/12 kl 15:15 - 16:15 Sal A2

Professor Tord Kjellström, Health and Environment International Trust, Mapua, Nya Zeeland.

Tord Kjellströms nuvarande forskningsområde är främst klimatförändringarnas hälsoeffekter på arbetsmiljön i ett globalt perspektiv. Han initierade för sex år sedan programmet High Occupational Temperature Health and Productivity Suppression (Hothaps), ett multicenterprogram som studerar dels exponering för hetta under arbete och dels den globala uppvärmningens effekter på hälsa och ekonomi. Programmet bedrivs i samarbete med ett 10-tal institutioner runt om i världen och har producerat mer än 50 internationella artiklar. Fokus kommer att vara på de effekter som hittills underskattats och vad svenska läkare nu och i framtiden kan göra för att minska de negativa effekterna.

http://intressant.se/intressant

Dela på:
Template by JoomlaShine