Årsmötet 2015 äger rum lördag den 28 mars i kollektivhuset Tullstugan, Dörjgränd 4, Norra Hammarbyhamnen, Stockholm. 

Program

13.00 Samling med enkel lunchsallad

14.00 Hur leva klimatsmart? Hur klimatkompenserar man bäst? Staffan Lindberg,
koldioxidbantare och musiker, aktiv i Artister för miljön. Har föreläst med Per Holmgren.

14.45 Fikapaus med fortsatt diskussion

15.30 Årsmötesförhandlingar

16.30-17.00 Konstituerande styrelsemöte för den nya styrelsen

Skicka JA/NEJ till  så får vi din aktuella e-adress! Anmälan om deltagande så snart som möjligt, dock senast 23 mars per e-post eller tel 070 5336277.

Blir det ändringar kommer de att finnas påhemsidan www.lakareformiljon.se.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan kommer att läggas ut påhemsidan.

Hoppas på stor uppslutning påmötet!

Välkomna!

Sven Blomqvist, ordförande

Förslag till dagordning vid årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av kallelseförfarandet och dagordningen
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av ordförande, kassör och styrelseledamöter
 8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 9. Val av valberedning
 10. Fastställande av medlemsavgifter för 2016
 11. Diskussion om verksamhetsplan för det kommande året
 12. Övriga föreningsärenden
 13. Mötets avslutande
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Verksamhetsberättelse 2014 final.pdf)Verksamhetsberättelse 2015 LfM 27.3.2015 360 kB
Download this file (Verksamhetsplan LfM 2015.pdf)Verksamhetsplan 2015 LfM 27.3.2015 89 kB
Dela på:
Template by JoomlaShine