LfM satsar åter på ett klimatrelaterat symposium på Riksstämman i Stockholm 3-4 december. Denna gång handlar det om optimal kost för både hälsa och klimat.

Så här ser programmet ut på http://www.sls.se/Riksstamman/Om-Riksstamman/

Morgondagens kost, klimat och hälsa?
Senaste rönen om optimal kost för både hälsa och klimat samt etiska och praktiska synpunkter.

Medverkande (* = Moderator)
Bertil Hagström*, Monika Pearson1, Line  Gordon2, Folke  Tersman3, Gunhild A. Stordalen4
1Livsmedelsverket , 2Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet , Stockholm, 3praktisk filosofi, Filosofiska institutionen, Uppsala, Sverige, 4Stordalen Foundation & GreeNudge, EAT and EAT Stockholm Food Forum  ,  Stordalen Foundation & EAT Head Offic, Oslo, Norge
Aktuellt innehåll: Kunskapsutbyte, vidareutbildning och fortbildning, Prevention och folkhälsa – nationellt och globalt, Etik, kvalitet och prioriteringar
Önskad(e) presentationsformer: Föreläsning, Debatt
Huvudarrangör: Läkare för Miljön LfM
ÖVERGRIPANDE PROGRAMBESKRIVNING: Morgondagens kost, klimat och hälsa? Vilken kost är optimal för vår hälsa och blir då motsvarande matproduktion bra för klimatet? Etiska och praktiska synpunkter. Individens valfrihet kontra kollektivets väl. Hur gör vi då?
BAKGRUND/BEHOVSBESKRIVNING: I ett nationellt och globalt perspektiv sker det en stadig ökning av förekomst av övervikt och fetma. Det är i sin tur relaterat till en översjuklighet i typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdom och vissa cancersjukdomar. Samtidigt talar en ackumulerad mängd data för att kostens sammansättning spelar en viktig roll för den framtida hälsan. Förändringen av den planetära miljön pga växtgasutsläpp är också ett stort hälsohot. Konsumtion av rött kött är en av de viktigaste källorna till produktion av växthusgaser ur ett individperspektiv. Hög köttkonsumtion har också kopplats till ökad risk för vissa sjukdomar. Forskningsfältet har dock varit svåröverskådligt och det är angeläget att uppdatera läkarkåren i dessa brännandeaktuella frågor
PROGRAMPUNKTENS MÅL: Att på ett allsidigt sätt informera om kostens betydelse för hälsan och den globala miljön.
Målgrupp är läkare intresserad av miljö, hälsa och samhälle i ett globalt perspektiv.
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden:  Ingen tillkännagiven 

Dela på:
Template by JoomlaShine