plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Konferens: Beteendet och klimatet 15 april

Proenvironmental Behaviour - The Impact on Climate Change and Public Health 

Svensk beteendemedicinsk förening i samarbete med Dansk selskap for psykosocial medicin anordnar ett interdisciplinärt symposium fredag den 15 april i Alnarp.

LfM:s styrelsemedlem Matilda van den Bosch är en av arrangörerna.  

Läs mer!