plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Miljötoxikologi i Uppsala

Kursen i miljötoxikologi vid Uppsala universitet har återuppstått. Den riktar sig både till studenter och examinerade från vårdutbildningar. Nu ligger den samlad, fem sammanhängande veckor på heltid. 

Den rekommenderas varmt till dig som vill förstå mer om sambandet mellan vårt kemikaliesamhälle och folkhälsan!

Till kursen