Ljungskile 2016

Från vänster Björn Fagerberg, Anna-Carin Olin, Lars Barregård, Laura MacLachlan 

Författare Björn Fagerberg.

Den 19 maj genomfördes en heldagsutbildning för 45 ST-läkare inom primärvården från Fyrbodal (Trollhätte-Vänersborgsområdet, Norra Bohuslän, Dalsland).

Vi höll till i Ljungskile Folkhögskola med vidunderlig utsikt över Ljungskileviken och Orust. Professor och moderator Anna-Carin Olin från Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg ansvarade för programmet, tillsammans med studierektorerna Kerstin Holmberg och Lena Westerberg från Fyrbodal.

Initiativet till denna utbildning om klimat och hälsa från Fyrbodal sammanfaller med Läkarförbundets arbete och Läkare för Miljöns (LfM) nyligen framtagna utbildningspaket.

Föreläste gjorde förutom dr Anna-Carin Olin och dr Björn Fagerberg (LfM) från Läkarförbundets arbetsgrupp för Klimat och hälsa också professor och öl Lars Barregård och dr Laura MacLachlan från Arbets- och miljömedicin i Göteborg. Eskil Jakobsson, distriktssköterska från Region Skåne berättade om projektet att ta fram en handlingsplan vid värmebölja och Sara Josefsson informerade om miljöarbetet i VG-regionen.

Programmet omfattade många punkter (se nedan) och väckte livlig diskussion.

Introduktion
- Varför ska vi doktorer bry oss?

Klimatförändring- vad är det?

Vad kan vi göra? Vinster med omställning för hälsa och miljö

  • Mindre motoravgaser - fossilfritt Sverige
  • Luftkvalitet, globalt och Göteborg
  • Ex. hjärt-kärlsjukdom i Göteborg
  • Uppvärmning
  • Cykla och gå!
  • Mindre kött

Läkarförbundets klimatpolicy

Handlingsplan vid värmeböljor i Skåne Bakgrund och erfarenheter av pilotprojekt

Fyra enkla steg till att minskad klimatpåverkan i  sjukvården

Miljöarbetet i VGR

Avslutningsvis skedde en diskussion om vad som kunde göras lokalt för klimat och hälsa. Fokus hamnade här på en rationell användning av läkemedel.

Kursvärderingen var positiv. 

Dela på:
Template by JoomlaShine