Föredrag av Karl-Henrik Robèrt på LfMs årsmöte 12.3.2016 i Stockholm. Kalle var föreningens grundare och dess första ordförande, liksom grundare av Det Naturliga Steget (nu The Natural Step). Efter föredraget följde en lång och livlig diskussion. 

Författare Anne von Heideman.

Läs också

Hållbarhetsprinciper. Sveriges ekokommuner. Hämtat 2.6.2016.  

Ny definition av social hållbarhet. Miljö & utveckling 13.12.2015.  

Robèrt, KH, Osika W, Missimer M. Att planera för social hållbarhet på ett systematiskt sätt. Socialmedicinsk tidskrift 2/2013;2:274-281.  

Missimer, M. The social dimension of strategic sustainable development. Licentiatsavhandling, Blekinge tekniska högskola 2013:03.  

Missimer, M. Social sustainability within the framework for strategic sustainable development. Doktorsavhandling, Blekinge tekniska högskola 2015:09.  

Inledning

Kalle pratade om hur viktigt det är att leda systematiskt mot adekvata visioner. Han anser att det är fråga om kompetens mer än värderingar. 

Den fjärde hållbarhetsprincipen har via forskning utvecklats till fem principer:

I ett socialt hållbart samhälle utsätts inte människor för strukturella hinder för tillit, dvs. för

4 …hälsa (t.ex. farliga arbetsförhållanden eller otillräcklig vila från arbetet);

5 …inflytande (t.ex. genom undertryckande av yttrandefrihet eller negligering av åsikter);

6 …kompetens (t.ex. genom hinder mot utbildning eller otillräckliga möjligheter till personlig utveckling);

7 …opartiskhet (t.ex. genom diskriminering eller orättvisa val till befattningar).

8 …meningsskapande (t.ex. genom undertryckande av kultur eller hinder mot samskapande av meningsfulla villkor.).

Presentationer

Bifogat finns "bilderboken", dvs. en ppt-presentation med bifogade texter.

Se även hans presentation vid Hedersdoktorernas dag, Västerås 28.4.2016.  

Punktreferat 

Planering av komplexa system

-          Komplexa mål

-          Definiera vad det går ut på, vad är framgång?

-          Ramvillkor för målet (nödvändiga, tillräckliga, generella, konkreta, icke överlappande)

-          Ramvillkoren vägleder hur man skall tänka

-          Back-casting från principer

-          Ramvillkor för att civilisationen inte skall gå under – ekologisk hållbarhet

Hur får man ihop

-          Etiken med ekonomin

-          Små organisationer med stora

-          Korta tidsförlopp med långa

Viljan finns även i näringslivet

-          83 % av näringslivet vill att politikerna tar mera plats och ordnar spelregler

-          Prisoner’s dilemma – om att investera ”i onödan” (Svarte Petter)

-          Största problemet: våra ledare leder inte! De känner inte till ramvillkoren.

-          FSSD = Framework for Strategic Sustainable Development

-          Resultat av fortgående samarbete sedan 25 år

-          BTH = Blekinge Institute of Technology med focus på IT och hållbarhet

Vad är egennyttan? Icke-hållbarhet, korruption, särreglering etc.

Alternativkostnader – att tänka i förväg

-          Resurskostnader

-          Avfallskostnader

-          Transaktionskostnader

-          Tillit, PR etc.

Hur borde det fungera i samhället

-          Gemensamma principer för framgång, ungefär som i en klinisk konferens

-          Annars rinner tiden ut (liksom i cancerbehandling)

-          Rockström och Will Steffen har analyserat planetära gränser som ej bör överskridas

-          Dessa borde styra innovations- och transformationsprocessen

-          Definiera vad vi menar med tillväxt och välfärd

DNS har tagit fram systemvillkoren

-          Det vi gräver upp sprider sig

-          Kemikalier förorenar systemet

-          Undanträngning

-          Social hållbarhet

Hur kan arbetet sättas upp

-          Vision, syfte/uppdrag, kärnvärden

-          Styrkor och svagheter

-          Möjligheter och hot

-          Analogi till schackspel

-          ABCD Planning Method: A) Awareness and visioning, B) Baseline mapping, C) Creative solutions, D) Decide on priorities

Samarbete över sektorsgränserna

-          Till exempel stadens sektorer träffas för att arbeta ihop över sektorsgränserna med hjälp av  ABCD analyser

-          Staden Eindhoven i Nederländerna togs upp som ett positivt exempel (”Smart City”)

Hur kan man operationalisera det fjärde systemvillkoret

-          Forskning av Merlina Missimer, universitetslektor vi Blekinge Tekniska Högskola

-          Vi är en social art

-          Tillit, psykologi, sociologi, ekonomi, politik

-          Den sociala fällan, sjunkande tillit, korruption, segregation etc

-          Tillit över kompetensområden ger styrka och resiliens genom diversitet i systemet, mångfald

Vid kriser och katastrofer är det extra viktigt med ett socialt robust system

-          Maktstrukturer, normer, strukturella hinder

-          Strukturella hinder för hälsa river ner tilliten

-          Hinder för inflytande

-          Hinder för lärande (kompetensutveckling)

-          Hinder för opartiskhet (”jämställdhet”)

-          Hinder för meningsfullhet

-          Codes of conduct, FNs mänskliga mål etc

Nollhypotes: om villkoren ovan uppfyllda råder ”tillit i mångfald”, dvs social hållbarhet

-          Empati: att man kan leva sig in i hur andra har det

-          Att använda den till det allmänna bästa

-          De flesta har tillgång till den men den tillämpas inte särskilt ofta

-          ”Den gyllene regeln” – gemensam för många stora religioner (i olika tappningar): gör inte mot andra det du inte vill att de gör mot dig

Kontroll – var sitter den?

-          På systemnivå: lagar, parlament, styrelser etc

Öppenhet, integritet

-          Transparens kan vara fördelaktigt – feedback

-          Robustare beslutsfattande

-          Annars funkar inte inflytandet

Verktygsnivån

-          Hur uppfattar folk situationen (enkätundersökningar)

-          Skandinavien har högst tillit i världen

-          Japan ligger också bra

-          Sämre t ex i USA (på nergång)

-          Omhändertagandet av gamla, sjuka och barn

Arbetet framöver

-          Hur förhåller det sig jämfört med andra rapporter

-          Systematisk planering och analys

-          Region Jönköpings län som exempel

-          Samarbete med kommuner och företag

-          Strukturerad approach, robusta metoder


Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Broman and Robèrt - FSSD.pdf)Social hållbarhet Robèrt och BromanFöreläsningsbilder med förklarande texter1433 kB
Dela på:
Template by JoomlaShine