Östersjön och Baltic Sea Forum 2018.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. ”Vi” är 90 miljoner som lever runt des kust och vi har hittills ej levt tillräckligt medvetet.

De största problemen är övergödning, miljögifter, överfiske och därtill klimatförändring. 

Jordbruket står för huvudparten av övergödningen, men även bristfällig rening av avlopp bidrar. Vid förbränning bildas miljögifter. Överfiskningen måste upphöra så att den naturliga balansen återupprättas. Om inte fortsätter algblomningen som även tilltar till följd av klimatförändring och ett varmare hav.

Näringstillförseln har sen 90-talet minskat med cirka 20 % (mer krävs), men ett långsamt tillfrisknande har påbörjats.

Lfm. söker bevaka Östersjöfrågan och närvara på konferensen Baltic Sea Future våren 2018 (ansvarig Per Broman, som kommer med referat)

 


Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Från Östersjöns problem via Kevin Andersons klimatvarningar och Påvens visdomsord till Kate Raworths Munkekonomi (1).pdf)Baltic Sea FutureReferat från Baltic Sea konferensen 2018812 kBORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2018 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande
Joomla Extensions