STYRELSEN

Sven Blomqvist

Ordf.: Sven Blomqvist

Strängnäs/Gotland.
Pens. infektionsläkare.
Arbetar som timanställd på vårdcentral.

Vice ordf.: Sofia Lindegren Hammarstrand

Göteborg.
ST i arbets- och miljömedicin.
Doktorand ang. miljögifter i dricksvatten.
Ledamot i SLFs/Sjukhusläkarnas arbetsgrupp Klimat och hälsa.

Sofia Lindegren Hammarstrand
Sofia Lindegren Hammarstrand

Sekr.: Anne von Heideman

Uppsala.
Onkolog/Palliativ vård
Aktiv även i Klimatsvaret

Kassör/medlemsansv.: Carl-Gustaf Elinder

Stockholm.
Prof. i njurmedicin. F d prof. i arbets- och miljömedicin.
Forskar om arbete i varmt klimat och njursvikt

Sofia Lindegren Hammarstrand
Sofia Lindegren Hammarstrand

Ledamot: Ellinor Berg

, Uppsala. Med. stud. på termin 4 i Uppsala.

Ledamot: Björn Fagerberg

Göteborg.
Prof. emeritus i invärtes medicin.
Forskar om kadmium m fl miljögifter.
Ledamot i SLFs/Sjukhusläkarnas arbetsgrupp Klimat och hälsa.

Sofia Lindegren Hammarstrand

Ledamot: Caisa Laurell

Stockholm/Berlin. Leg läkare med studier i epidemiologi och systemvetenskap. Aktiv i klimatfrågan och Stormvarning Sverige. 

Ledamot: Vindar Fritzell

Lund. Läkarstudent med studier i statsvetenskap. Skriver uppsats om socioekonomisk status och malaria. Aktiv i klimatfrågan och flyktingfrågor.

Sofia Lindegren Hammarstrand

Ledamot: Maria Wolodarski

Stockholm.
Onkolog.
Läkarrepresentant i Karolinska sjukhusets miljögrupp.

Ledamot: Elisabeth Wijnbladh

Stockholm/Gotland.
Pens. Geriatriker.

Sofia Lindegren Hammarstrand

Adjungerade till styrelsen

Klaus Stein

Arvika. Allmänläkare. Leder LfMs lokalförening i Värmland som arbetar främst med miljöaspekter på läkemedel.

Gösta Alfvén

Stockholm. Pens. pediatriker. Forskar bl a om arkitekturens inverkan på hälsan. Aktiv i Läkare mot kärnvapen.

Margareta Falk Hogstedt

Stockholm. Pens. psykiater. Aktiv i flera miljögrupper.

Per Broman

Täby. Pens. allmänläkare. Aktiv i lokala miljögrupper.

Bertil Hagström

Horred. Med. doktor. Pens. allmänläkare, rycker ibland in på vårdcentral.

Staffan Mårild

Göteborg. Pens. docent i pediatrik. Forskar om fetma hos barn.

Sigrid Hammarqvist

Falun. ST-läkare gynekoloi och obstetrik. Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Dalarna.

                 

Frida Ridderstedt

Hudiksvall. ST öron-näsa-hals. Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Gävleborg.

   

Barbro Robertsson

Göteborg. Pens. miljösamordnare vid Göteborgs universitet.ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2019 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande
Designed with by jakubskowronski.com