plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
  • START

Välkommen till Läkare för Miljön

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer
här!

LfM finns på FACEBOOK och TWITTER!

IN ENGLISH
About LfM 
Pharmaceuticals as pollutants - links and references
Read more about pharmaceuticals in English and Swedish

Cirkulär ekonomi - vad är det?

"Cirkulär ekonomi" tycks vara ett nytt mantra. Under alla de miljöseminarier jag bevistade under våren så var detta en punkt. Bland annat påpekades på Kemidagarna att man måste tänka sig noga för så att återanvändning inte medför ytterligare negativ miljöpåverkan. Klart är att "affärsidé" är ett bärande begrepp.

Läs mer

Nyhetsbrevet juni 2016

Ett nyhetsbrev har just gått ut till alla medlemmar (som vi har e-adress till). Det innehåller länkar till intressanta artiklar på denna sida. Välj inom vilket område du vill följa med!

Läs nyhetsbrevet!

Plast och pesticider - orsak till fisk- och bidöd?

Demonstrating outside the Bayer AGM

Det har sagts förr - vi tycks förstöra grundförutsättningarna för att ha ett bra liv här på jorden. Bidöden har vi hört talas om i årtionden. Nu vet vi också att fisk föredrar plastpartiklar än plankton. Förutsättningarna för att föda 10 miljarder människor blir sämre.

Plast och pesticider kommer från olja. Det är bara ca 60 år sedan olja började användas i någon större utsträckning. Fort har det gått!

Läs mer

Fler artiklar...